Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de Sus, str.Neagoe Basarab nr. 25, jud. Prahova, cod fiscal 2843973 organizează licitație publică deschisă în data de 27.10.2017 începand cu ora 10,30 pentru închirierea următoarelor spații:

- spațiu în suprafață de 29,74 mp în incinta Dispensarului uman Drajna de Jos, cu destinația farmacie;

- spatiu în suprafață de 59,7 mp în incinta Dispensarului uman Drajna de Sus, cu destinația farmacie;

Documentatia pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul organizatorului din comuna Drajna, sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab nr. 25, jud. Prahova începând cu data de 12.10. 2017 . 

Informatii la tel. 02411290 202

 

Vezi ANUNȚ